O Autorze

Jest pedagogiem o ponad 40-o letnim stażu pracy zawodowej. Był między innymi wieloletnim dyrektorem szkoły zawodowej, a także wojewódzkiej poradni wychowawczo-zawodowej, wychowawcą w domu dziecka i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, pracował w instytucjach kształcenia i doskonalenia nauczycieli, w tym na Uniwersytecie Łódzkim i w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi. W latach 2006 – 2013 był redaktorem naczelnym „Gazety Edukacyjnej” [ www.gazeta.edu.pl ]i stałym publicystą „Gazety Szkolnej” (2007 – 2010). Aktualnie prowadzi e-gazetę online „Obserwatorium Edukacji” [ www.obserwatoriumedukacji.pl] i publikuje swe artykuły w miesięcznikach „Głos Pedagogiczny”, „Doradca Dyrektora Szkoły” oraz dwumiesięczniku „Kształcenie Zawodowe”.